MENU

New Ground

Hur mycket av all formgivning idag är egentligen nyskapande? Hur ska man som formgivare kunna ställa sig utanför sin egen kontext och skapa något fundamentalt nytt? Detta är frågor jag ständigt återkommer till i mitt arbete som formgivare. Jag har i mitt examensarbete intentionen att studera min egen kreativa process och använda mig av några olika kreativitets tekniker för att komma ur det slentrianmässiga tänkandet och istället komma in i ett kreativt görande. “Allt beteende består av motsatser… Lär dig att se saker bakofram, ut-och-in och upp-och-ner.” (Lao Tse) Vad är då kreativitet? Det finns mycket skrivet om detta. Jag återger några exempel i mitt arbete. Jag ska också försöka närma mig hur man gör för att se saker ur ett nytt perspektiv och att ställa sig utanför sitt vanetänkande.
Read More ›

New Ground

NEW GROUND Hur mycket av all formgivning idag är egentligen nyskapande? Hur ska man som formgivare kunna ställa sig utanför sin egen kontext och skapa något fundamentalt nytt? Detta är frågor jag ständigt återkommer till i mitt arbete som formgivare. Jag har i mitt examensarbete intentionen att studera min egen kreativa process och använda mig av några olika kreativitets tekniker för att komma ur det slentrianmässiga tänkandet och istället komma in i ett kreativt görande. “Allt beteende består av motsatser… Lär dig att se saker bakofram, ut-och-in och upp-och-ner.” (Lao Tse) Vad är då kreativitet? Det finns mycket skrivet om detta. Jag återger några exempel i mitt arbete. Jag ska också försöka närma mig hur man gör för att se saker ur ett nytt perspektiv och att ställa sig utanför sitt vanetänkande. Fotograf: Hans Logren
Read More ›

INDUSTRIALIZATION

Screen printed collection on cotton fabric. Inspired by the fabrics from 19th century industrialization.
Read More ›